20/7/13

«Εν Πειραιεί τη 18 Ιουνίου 1942»

Βρήκα αυτή την επιστολή, σχεδόν πεταμένη και εκτεθειμένη, πάνω σε ένα γραφείο ενός ξενοδοχείου στον Γερολιμένα Μάνης, και την φωτογράφησα. Ήδη παραδόθηκε σε χέρια ιστορικού που ασχολείται με την εποχή. Σώθηκε έτσι από τα αδιάκριτα χέρια. (Η 2η σελίδα θέλει επεξεργασία καθώς είναι δυσδιάκριτη).

Γράμμα στον αδερφό στη Μάνη (Γερολιμένας) από τον Πειραιά.

«Εν Πειραιεί τη 18 Ιουνίου 1942
Πολυαγαπημένε μας αδελφέ Αλέκο 
μετά της Μαρίκας και των τέκνων σας όλων φιλώ. Την συμπεθέραν Αντωνίαν χαιρετώ. Εδώ υγειαίνομεν πάντες το αυτό επιθυμούμεν και δι’ υμάς όλους. Σου έστειλα προ μηνός περίπου ένα πρόχειρο σημείωμα με τον Πέτρο τον Σπανάκο που ήλθε εκεί και δεν ξέρω εάν το έλαβες. Καθώς σου έγραψα περιμένουμε τις άδειες για να έλθωμε εκεί. Τώρα άρχισαν να δίνουν άδειες για να αποσυμφορήσουν την Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα, σε όλους και έτσι μέρα με την ημέρα περιμένομε να μας δώσουν και τις δικές μας
Εδώ επικρατεί μεγάλη έλλειψις τροφίμων και τα υπάρχοντα έχουν τιμές αστρονομικές ούτως ώστε όπως θα καταλαβαίνεις μάς είναι εντελώς απρόσιτα γι’ αυτό η Μαμά λέει να μας γράψεις εάν εκεί βρίσκετε τίποτα και εάν οι τιμές είναι προσιτές διότι λέει εάν και εκεί επικρατεί η αυτή έλλειψις, μολονότι θέλει να σας δει όλους και να γνωρίσει και τον Λιμένα (σ.σ. Γερολιμένα), δεν βλέπει τον λόγο για τον οποίο να έλθωμε εκεί. 
Πολύ θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μας απαντήσεις, όσο το δυνατόν τάχιστα επ’ αυτού του ζητήματος, γιατί η ζωή εδώ κατήντησε αληθινό μαρτύριο. 
Εις το φάσμα της πείνης προσετέθη και αυτό των επιδημιών που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας σαν Δαμόκλειος Σπάθη και επιπροσθέτως οι Αγγλικοί βομβαρδισμοί.
Θα μάθατε φαντάζομαι ότι κατά τον τελευταίον τοιούτον της νυκτός της 11ης προς την 12η/6, απεβίωσαν 37 άτομα και ετραυματίστησαν 30 εις την περιφέρειαν της Πλ. Σερφιώτου. 
Εις τους νεκρούς συγκαταλέγονται και δύο ολόκληραι οικογένειαι. Μία του περιπτεριούχου Βαρκαδάκη (5 άτομα) και μία του Γαλιατσάτου (5 άτομα) από την οποία διεσώθη μόνον ο πατέρας. 
Καθώς λοιπόν βλέπεις η ζωή δεν είναι καθόλου ευχάριστη εδώ…»

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: