22/7/13

"Δεν είχε τα ουσιαστικά προσόντα ο Νανόπουλος".

Συνάντησα κάποτε τον πρύτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη και τον ρώτησα (παρουσία τρίτων): 
Κύριε πρύτανη γιατί δεν δεχθήκατε τον Δημήτρη Νανόπουλο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο; 
Απάντησε: «Γιατί δεν είχε τα ουσιαστικά προσόντα». 

Τα χάλια μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: