18/8/13

Μπορεί και ευαίσθητος.

Αυτόν που τον βρίζουν και δεν αντιδρά, μπορεί να είναι πραγματικά αναίσθητος. 
Μπορεί όμως και να είναι πραγματικά ευαίσθητος!

Με απέραντη κατανόηση στο βούρκο της ανθρώπινης φύσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: